Condoleren zonder rij

Bij de receptie na een begrafenis of crematie kiezen nabestaanden er soms voor om zich niet in een rijtje op te stellen om condoléances te ontvangen maar om zich informeel onder de bezoekers te begeven.
Ik weet niet goed hoe ik mij hierbij moet gedragen. Soms is een nabestaande zo druk in gesprek met een of meer anderen dat het onbeleefd voelt om daarin in te breken. Om dan alle nabestaanden te kunnen condoleren moet je je even zo veel keer  in zo’n gesprek proberen te mengen.
Enerzijds voelt het voor mij ongemakkelijk om mezelf op te dringen, anderzijds vind ik het ook onbeleefd om te vertrekken zonder alle nabestaanden te hebben gecondoleerd. Wat is hierin de juiste handelwijze?

Het is heel onhandig om geen rij te willen, zeker als er veel bezoekers zijn.

Dit is nu precies de reden waarom een formele condoléancerij van nabestaanden de beste manier is om het condoleren na een begrafenis/ crematie vorm te geven. Dan komt tenminste iedereen aan de beurt en hoeven de gasten niet onderling te concurreren om de aandacht. Als de nabestaanden geen rij willen en zich liever op de bonnefooi onder de aanwezigen begeven, creëren ze chaos, onoverzichtelijkheid en onzekerheid onder de bezoekers die voortdurend op het vinkentouw moeten zitten om hun kans te grijpen. Het is dus heel onhandig om geen rij te willen, zeker als er veel bezoekers zijn.

Bij ontstentenis van een ordelijke condoleancerij, ziet er niets anders op dan u assertief op te stellen. Als u de bijeenkomst wilt verlaten en u hebt de nabestaanden nog niet gecondoleerd, dan breekt u in in het gesprek dat die persoon aan het voeren is. U zegt: ‘Neem me niet kwalijk als ik stoor, maar ik wil je graag nog even condoleren, voor ik weg ga.’ U geeft een hand of een kus, en vertrekt onmiddellijk zonder op uw beurt een gesprek aan te gaan. Hetzelfde met de andere nabestaanden. Als er te veel nabestaanden zijn om aan te schieten, beperkt u zich tot de een of twee belangrijkste en u laat de rest zitten. Vergeet in ieder geval niet het condoléanceregister te tekenen.

Reacties zijn gesloten.