Is een (dure) verklaring van erfrecht altijd nodig?

Een vraag die ons ook weleens bereikt:

Mijn bank wil dat ik een verklaring van erfrecht laat opstellen, zodat ik over de erfenis van mijn partner kan beschikken. Hoe zit dat?

Het antwoord: (©ANP)

Banken zijn de laatste jaren soepeler met het vrijgeven van bankrekeningen als er een partner achterblijft. Volgens het erfrecht krijgt deze partner de beschikking over de erfenis. Toch kan de bank nog een verklaring van erfrecht eisen. Die kost honderden euro’s.

De notaris kan ook omzeild worden bij het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de erfenis.

Vaak neemt de bank genoeg met een verklaring van de partner. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een formulier opgesteld (Google op ‘nvb beschikken bankrekening’). Als u alle vragen op dit formulier met ‘nee’ kunt beantwoorden, kunt u het formulier ondertekenen en aan de bank afgeven.

Wie niet voldoet aan de voorwaarden van de bank, komt niet onder een verklaring van erfrecht uit. Hoewel: een lezer meldt mij dat zijn bank ook best naar het testament van zijn partner wil kijken om vast te stellen of een verklaring van erfrecht echt nodig is. De bankemployee vertelt dat per telefoon, omdat zij ‘formeel niet om inzage in het testament mag vragen’.

Notariskosten zijn te vermijden bij een erfenis. U kunt zelf in het Centraal Testament Register (ww.ctr.nl) opvragen of er een testament is. De notaris kan ook omzeild worden bij het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Daarvoor kunt u een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. U kunt dat ook namens de andere erfgenamen doen. Dat bespaart kosten.

De achterblijvende partner kan de gezamenlijke betaalrekening gewoon blijven gebruiken, maar dat geldt niet als de rekening op naam van de overledene staat. Dan verschillen de eisen per bank. Details zijn te vinden via consumentenbond.nl/betaalrekening-overlijden. Soms loont het niet om het saldo van een bankrekening vrij te krijgen, omdat het duurder is een verklaring van erfrecht op te stellen. Het komt ook voor dat erfgenamen de bank om een blokkade vragen op de rekeningen van de overledene.

Het opstellen van een verklaring van erfrecht is soms onvermijdelijk. ING en ABN Amro hebben een notarisservice om de klant aan een verklaring van erfrecht te helpen. Met name de service van ING is aan de dure kant. Via internet is gemakkelijk een goedkopere variant te vinden. Let op de extra kosten, afhankelijk van het aantal erfgenamen en de gemeente van de overledene.

Het kost tijd om de erfrechtverklaring opgesteld te krijgen. De bank werkt in de tussentijd wel mee aan het afhandelen van lopende zaken. U stuurt de rekeningen – bijvoorbeeld van de begrafenis – naar de bank en die betaalt ze van een geblokkeerde rekening.

 

Reacties zijn gesloten.