Waarom is een uitvaart best duur?

Waarom kost een uitvaart zoveel geld?

Het verlies van een dierbare brengt een hoop teweeg. Naast het afscheid, het verdriet, de rouw, moet er veel geregeld worden.
Uitvaartwerk is mensenwerk. Werk voor mensen, door mensen. En daarmee zijn kosten gemoeid. We zetten het voor u op een rij:

Een uitvaart bestaat uit veel verschillende onderdelen.

De hoofdpunten zijn:

De laatste verzorging en de opbaring

Nadat iemand is overleden, wordt hij of zij gewassen en gekleed. Soms gebeurt dit door de familie, soms in het ziekenhuis of in het verzorgingshuis, soms gebeurt het door de uitvaartondernemer. Hier zijn altijd kosten aan verbonden, tenzij de familie dit helemaal zelf verzorgt (of iemand kent die dit voor hen doet).

Na de verzorging wordt iemand opgebaard. Sommige mensen worden op bed opgebaard, anderen worden in een kist gelegd. Er komt een koeling om ervoor te zorgen dat nabestaanden zo lang mogelijk tijd hebben om rustig afscheid te kunnen nemen.

Het kan zijn dat een overledene wordt overgebracht, bijvoorbeeld van het ziekenhuis naar huis of naar een opbaargelegenheid.

Samengevat maakt u kosten voor de laatste verzorging (meestal), de opbaring, een koeling, een uitvaartkist, soms kosten voor het overbrengen en de kosten voor het mortuarium.

Het verzorgen van de uitvaart

A.  het afscheid
B.  de condoleance

Sommige mensen kiezen voor een kerkelijke uitvaart. Anderen geven het afscheid liever zelf vorm. Er zijn ook combinaties denkbaar. Een afscheid kenmerkt zich vaak door tekst en muziek, al wordt er ook wel gebruik gemaakt van beeld (Powerpoint).

Soms wordt de avond voor de uitvaart nog een condoleance verzorgd. Dit kan soms thuis, maar er kan ook voor een andere ruimte gekozen worden.

Veel nabestaanden versturen een rouwkaart. Zo geven ze kennis van het overlijden. Tegelijk worden belangstellenden uitgenodigd voor de condoleance en/of de uitvaart.

Ook kan er een rouwadvertentie in een plaatselijke of landelijke krant.

Samengevat maakt u kosten voor het huren van een ruimte, het overbrengen van de overledene, de rouwauto op de dag van de uitvaart, soms musici, een spreker, kosten voor de crematie (het crematorium biedt een zaal voor het afscheid (aula) en de condoleance, de ontvangkamer), consumpties en soms ook bediening, kosten voor de rouwkaart en/of een advertentie.

Als u vooraf wilt nadenken over de invulling van uw afscheid, kijkt u dan bij de mogelijkheden om uw wensen vooraf vast te leggen.

Reacties zijn gesloten.