Afscheidsbijeenkomst

Afscheidsbijeenkomst


Op de dag van de uitvaart wordt er veelal een bijeenkomst gehouden waarin de herinnering aan de overledene centraal staat.
Deze bijeenkomst kan plaats vinden in een rouwcentrum, kerk of andere gelegenheid. Bij een crematie is dit vaak de aula van het crematorium, maar dit hoeft niet.
Als het een kerkelijke dienst is, zal er vaak een voorganger zijn uit de kerkelijke gemeenschap die de dienst met de familie voorbereidt en (grotendeels) leidt.
Als er geen directe kerkelijke betrokkenheid is, kan het zijn dat er toch een voorganger/spreker gewenst is. Wij kunnen hier zorg voor dragen. Ook hebben wij goede contacten met organisten en pianisten.

In de andere gevallen zullen wij samen met u de plechtigheid vorm geven. Misschien wilt u zelf spreken? Heeft u liever dat iemand van ons spreekt? Wij kunnen ook een levensverhaal opmaken. Samen met u zullen we een draaiboek maken.

Condoleance
U kunt ervoor kiezen om een condoleance te organiseren. Deze kan bijvoorbeeld plaatsvinden op de avond voorafgaand aan de dag van de uitvaart. U kunt er ook voor kiezen om een condoleance voorafgaand aan de samenkomst te houden. Vaak is er na de uitvaart ook nog de gelegenheid om de familie de hand te schudden.
Samen met u bekijken we wat u aan uw gasten aan wilt bieden qua catering.

Beeld en geluid
Vaak wordt er muziek afgespeeld tijdens een afscheid. In principe is alles mogelijk. U kunt bijvoorbeeld zelf uw muziek aanleveren, of we denken samen met u over de mogelijkheden. Ook live muziek is mogelijk.
Meer en meer wordt er gebruik gemaakt van beeldmateriaal tijdens een uitvaart. Zowel tijdens een condoleance als een afscheidsbijeenkomst kunnen we beeldmateriaal laten zien.

Steeds vaker wordt het afscheid opgenomen of direct live-gestreamd.

Reacties zijn gesloten.