Nazorg

Nazorg


Naast het verwerken van het verdriet zullen er na een overlijden een aantal formele zaken geregeld moeten worden.

Informatiegids voor nazorg

informatiegids voor nazorg

U ontvangt altijd vrij snel van ons de “Gids voor nabestaanden”, een handig naslagwerk waar veel praktische zaken rondom de afhandeling van een overlijden in begrijpelijke taal worden toegelicht.

U ontvangt altijd direct na de uitvaart van ons het uittreksel uit de akte van overlijden. Die hebben wij gekregen van de gemeente toen er aangifte van overlijden is gedaan. Sommige instanties vragen om een fotokopie hiervan. Officiële instanties (pensioenfondsen, Belastingdienst etc.) ontvangen dit bericht via de gemeente.

In veel gevallen is het noodzakelijk om vrij snel na overlijden een verklaring van erfrecht aan te vragen.
Meer info leest u op de onafhankelijke site van de Rijksoverheid.

Algemene informatie over nalatenschappen vindt u op de onafhankelijke site www.notaris.nl

Bezoek
Enkele weken na de uitvaart zullen wij -indien u dit wenst- u nogmaals bezoeken.
Wij horen dan hoe het met u gaat en hoe u onze dienstverlening heeft ervaren. Tevens kunnen wij nog openstaande vragen beantwoorden of u doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties.

Gedenksteen
Na een begrafenis zal er op een graf meestal een gedenk(graf)steen worden geplaatst. Na een bijzetting in een bestaand graf zullen de gegevens op de steen bijgewerkt worden. Ook over deze zaken kunnen wij u adviseren. Alhoewel we ook hierin geheel onafhankelijk zijn, kunnen we u natuurlijk wel goede referenties noemen.

Asbestemming
Na een crematie moeten de nabestaanden nadenken over de bestemming van de as. Er zijn grofweg twee manieren: verstrooien of bewaren. Verstrooien kan over water of land, bijvoorbeeld op een dierbare plek. Hiervoor is toestemming van de eigenaar nodig. Bewaren kan bijvoorbeeld in een urn thuis of een urnenmuur op een begraafplaats. Ook kan de urn begraven worden, bijvoorbeeld in een bestaand graf. Zowel wij als alle crematoria kunnen u informeren en adviseren over de mogelijkheden.

Reacties zijn gesloten.