Bij overlijden

Bij overlijden


Bel of raadpleeg (huis)arts
In geval van een overlijden belt u direct de (huis)arts/huisartsenpost. Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel meestal contact opnemen met de dienstdoende arts.

Neem contact op met een uitvaartverzorger
U bent te allen tijde vrij in het kiezen van een uitvaartverzorger, ook indien u elders verzekerd bent.

Plattel & Van Gils Uitvaartverzorging is 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bereiken.
Belt u: 0184  600 404  of  0183  730 700.


Wij zullen in eerste instantie afspraken met u maken over de verzorging en/of het overbrengen van de overledene.
Verder spreken wij met u een tijdstip af waarop wij bij u langskomen om de uitvaart te bespreken.

Het is handig om de volgende zaken bij de hand te hebben:

  • legitimatiebewijs overledene
  • legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart
  • adressenlijst
  • gewenste kleding voor de overledene
  • document met wensen van de overledene
  • eventuele uitvaartpolis(sen) van de overledene

Vanaf dat moment is rust nemen belangrijk. Er zijn een aantal zaken die vrij snel geregeld moeten worden, zoals het vastleggen van de dag en het tijdstip van de uitvaart.
Maar wij vinden het minstens zo belangrijk dat de nabestaanden overige beslissingen in alle rust of op een later tijdstip kunnen nemen, zoals over de invulling van een herdenkingsbijeenkomst.

Reacties zijn gesloten.