Privacy

Privacyverklaring (AVG)


Wij, Plattel & Van Gils -Zorg voor uw Uitvaart- zullen omwille van het verzorgen van uitvaarten en het vastleggen van uitvaartwensen persoonlijke gegevens digitaal vastleggen in een beveiligde ICT-omgeving (o.a. ISO-27001).

Deze cloudomgeving is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers in dienst van Plattel & Van Gils -Zorg voor uw Uitvaart- en uitsluitend in te zien via een password.

De gegevens die worden vastgelegd zijn: naam, adres, woonplaats, geboorte- en overlijdensdatum en burgerlijke staat van de overledene. Ook worden gegevens van de cliënt/opdrachtgever vastgelegd, te weten: naam, adres, woonplaats, geboorte- en overlijdensdatum, burgerlijke staat, en contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen.

De gegevens worden uitsluitend gedeeld met betrokken partijen bij de uitvaart (hierbij kunt u denken aan: begraafplaats/ crematorium, gemeente, mortuaria, facilitaire partij voor rouwvervoer, bloemist, steenhouwer, bedrijven ter audiovisuele ondersteuning, kerk, betrokken verzekeraar(s) en bijvoorbeeld een notaris) en zullen nooit voor een ander (marketing)doel worden gebruikt.

Het uitwisselen van de gegevens vindt altijd plaats na het aan ons verstrekken van de mondelinge opdracht die later vaak schriftelijk wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen cliënt en Plattel & Van Gils -Zorg voor uw Uitvaart-.

Het digitale dossier wordt 10 jaar na opmaak gewist. Uitzondering hierop vormen de wensenregistraties. De bewaartermijn en het verwijderen gaan in dit geval pas in ná het overlijden van de betrokken cliënt.

Reacties zijn gesloten.