Maarten Bikker

Je bent hier:

Maarten controleert alles. Drie keer. Rust en ruimte voor de nabestaanden gaan zonder twijfel voor op zijn persoonlijke nachtrust.
Een vast gezicht in onze flexibele Plattel & Van Gils schil. Met volle aandacht aanwezig, maar is niet op aandacht uit.
Rouw is namelijk niet gebonden aan een vast stramien.
Maarten maakt hier ruimte voor. Respectvolle ruimte voor verhalen, de pijn en het verdriet.

In kleine momenten vind je grootse herinneringen