Begraafplaatsen in de regio

Je bent hier:

Bij een begrafenis kan worden gekozen voor een eigen graf of een algemeen graf.
Bij een eigen graf is iemand rechthebbende – diegene bepaalt wie er wordt begraven. Er zijn veel mogelijkheden voor een gedenkteken en na een aantal jaren kan iemand worden bijgezet in hetzelfde graf, bijvoorbeeld de partner. Na afloop van de termijn kan worden verlengd tegen betaling.

Een betaalbaarder alternatief is een algemeen graf. Hier is de beheerder van de begraafplaats rechthebbende om te bepalen wie er wordt begraven. Vaak is dit de gemeente.
Meerdere personen die geen familie van elkaar zijn kunnen in een algemeen graf bij elkaar worden begraven. Als een algemeen graf wordt geruimd, is verlenging niet mogelijk.

Vrijwel iedere kern in het werkgebied van Plattel & Van Gils heeft een eigen algemene begraafplaats onder beheer van de gemeente. Op enkele van deze begraafplaatsen is een aula aanwezig waarvan we gebruik mogen maken.

Schermafbeelding 2021-11-15 om 16.44.23

Mag ik kiezen waar ik begraven wil worden? Elke gemeente hanteert eigen regels, we bespreken ze graag met u.

laat maar los
wij geven houvast