Rondom de uitvaart

Je bent hier:

Het levensverhaal of een mooie tekst, de vervoering van muziek, beelden die herinnering geven; nu de overledene goed is verzorgd en het moment en de locatie van het afscheid gekozen zijn, kan het programma worden ingevuld. Voor nabestaanden vaak onbekend terrein, voor ons onderdeel van het draaiboek dat tot in de puntjes geregeld moet zijn. Vakkundig en toegewijd staan we u bij in het doorlopen van de vele stappen. We helpen u bij het maken van keuzes en begrijpen hoe persoonlijk die keuzes soms zijn en hoeveel gevoelens ze soms teweegbrengen.

Plattel & Van Gils zet zich met hart en ziel in voor u en de uitvaart die moet worden geregeld.
Tot in de puntjes. En nog net iets verder.

Ter voorbereiding van de uitvaart moet een aantal zaken praktisch geregeld worden, zoals de uitvaartkist, het rouwvervoer, bloemen, catering en voorzieningen op de begraafplaats of in het crematorium. Plattel & Van Gils brengt al deze elementen onder uw aandacht, volgt uw keuzes en wensen, en zorgt voor een soepele inpassing in het draaiboek. Altijd onder uw regie en met een transparante kostenopbouw, die vooraf overlegd wordt.

 

'Met onze vakkundige uitvaartzorg hopen wij u de kans te geven troost te vinden en uiteindelijk weer de moed om door te gaan.

laat maar los
wij geven houvast