En de administratie…

Je bent hier:

Ook na de uitvaart moeten nog heel wat zaken geregeld worden, bijvoorbeeld de administratie.

Plattel & Van Gils loodst u hier doorheen.

Allereerst geven of sturen wij u direct na de uitvaart het uittreksel uit de akte van overlijden. Overheidsinstanties, zoals pensioenfondsen of de Belastingdienst ontvangen bericht van overlijden via de gemeente. Sommige andere instanties zullen u vragen om een kopie van de akte van overlijden.

Mogelijk moet na het overlijden een verklaring van erfrecht aangevraagd worden. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid. Ga naar www.notaris.nl voor algemene informatie over nalatenschappen.

Wie zelf na een uitvaart met administratieve zaken aan de slag wil gaan, kan de belangrijkste formaliteiten doorlopen via een online dienst.

Nabes; een website waarop u een online dossier aanmaakt en stap voor stap alles waar u rekening mee dient te houden doorloopt, toegespitst op uw persoonlijke situatie. U kunt het dossier ook met anderen delen en zo de werkzaamheden verdelen. Dankzij dit dossier en het stappenplan weet u sneller wat u moet doen en bent u goed voorbereid als u bijvoorbeeld een notaris of andere specialist raadpleegt. Als u wilt, kunnen wij het dossier voor u aanmaken. 

Digitale NazorgZorg voor dierbare data (). Deze organisatie kan digitale gegevens weer toegankelijk maken na een overlijden. Denk aan wachtwoorden achterhalen, inhoud van social media accounts veiligstellen, onderzoek van apparatuur, dataherstel, etc.

 

Wilt u deze zaken niet digitaal afhandelen? Neem dan ‘Zorgen erna’ als leidraad; een boekje dat wij u kosteloos kunnen aanreiken.

 

Plattel & Van Gils houdt contact

Als u dit op prijs stelt, komen wij graag enkele weken na de uitvaart nog een keer bij u op bezoek. Gewoon, om te horen hoe het met u gaat en hoe u onze dienstverlening heeft ervaren. Uiteraard kunnen wij op dat moment ook openstaande vragen beantwoorden of u doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties

Voordelen van een dossier in Nabes:

√ Waarschuwingsmails als deadlines in zicht komen

√ Standaardbrieven voor invoeren van polisnummers van verzekeringen of opzeggen van abonnementen

√ Tijd besparen

√ Gemakkelijk in gebruik

Of de overledene wordt opgebaard? Een goede vraag. Hoe regel ik dat? Waar kan het?

In kleine momenten vind je grootse herinneringen